Yleistä Vivamortin kulttikuvauksesta
Tällä sivulla oleva Vivamortin kuvaus ei ole täydellinen kulttikuvaus vaan siinä on ainoastaan ne osat, joita olen muuttanut Kauhun ja pimeyden kulttien kuvauksesta tai lisännyt siihen. Tekijänoikeudellisista syistä olen katsonut parhaaksi laittaa vain nämä osat, jotka olen itse kirjoittanut tai muokannut jo olemassa olevia tekstejä huomattavasti. (Simon Phipp on päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun omassa Vivamortin kulttikuvauksessaan.) Kulttikuvausta on siksi parasta lukea vertaamalla kohtia Kauhun ja pimeyden kulttien kuvaukseen.
Aivan kaikkia toistuvia muutoksia en ole laittanut tähän tekstiin. Niinpä Kauhun ja pimeyden kulttien riimupappi tarkoittaa minun kuvauksessani pappia, riimulordi, ylinoviisia ja useimmissa tapauksissa MHT taikapisteitä. Assistentti on alkuperäisen kulttikuvauksen ulkopuolinen lisäys, johon perusidea on saatu Simon Phippiltä. Joitakin pieniä kieliasullisia korjauksia saattaa tekstistä myös havaita.
Kirjoitin alun perin kulttikuvauksen omiin tarkoituksiini. En ole ollut oikein tyytyväinen RuneQuestin kakkosversion pohjalta muokattuun Kauhun ja pimeyden kulttien kuvaukseen, joka sotkee herttaisesti riimutaikuuden mukaan sieluttomille olennoille. Oman näkemykseni mukaan vampyyrit eivät käytä omaa riimutaikuutta vaan velhotaikuutta. Siksi olen muuntanut Kauhun ja pimeyden kulttien antamia Vivamortin loitsujakin velholoitsuiksi. Näin olisi ehkä ollut Vivamortin kulttia kuvaavassa kampanjapaketissa Tower of Night, jota ei valitettavasti koskaan julkaistu. Kaikki seuraava on kuitenkin omaa näkemystäni, joka on saanut vaikutteita lopussa mainittavista lähteistä.

Vivamort
Epäkuolleiden Herra


Myytit ja historia
[Kohdat ENNEN AIKAA, KUOLEMANJÄLKEINEN ELÄMÄ ja RIIMUTUNNUKSET]

Kultin ekologia
[Kohta MIKSI KULTTI YHÄ TOIMII]
Gloranthan myyteissä Vivamort katsotaan yleensä kaaoksenjumalaksi. Tämä on ristiriidassa Vivamortin kultistien väitteiden kanssa. He nimittäin väittävät, ettei Vivamort ole jumala ja että Vivamortin opetukset kiistävät ylevän aseman jumalolentona. Vivamortin seuraajat halveksivat kaikkia niitä, jota typerästi hyväksyvät sellaiset väitteet jumalaiseksi.
Vivamort opettaa, että Gloranthan "jumalat" ovat todellisuudessa mahtavia henkiolentoja, mutta pilkkaavat useiden kulttien kertomia myyttien uskomattomuuksia ja ristiriitoja, jotka pakottavat heidän erityisen arvonsa olentojen kaavoihin. Vivamort tunnustaa jumalaksi kutsuttujen olentojen olemassaolon ja ihmeellisen henkisen mahdin, mutta epäilee näistä "jumalista" kerrottujen tarinoiden totuutta Hän väittää niitä tökeröiksi tuotoksiksi, jotka on tehty salamaan näiden mahtavien demonien ja heitä palvelevien pappien alastoman, itsekkään ahneuden.
[Kohdat MIELTYMYKSIÄ JA ENNAKKOLUULOJA ja PYHÄT YÖT JA PYHIMMÄT YÖT]

Kultti maailmassa
[Kohdat AJAN ALUSTA LÄHTIEN, SOSIOPOLIITTINEN ASEMA JA VALTA ja KULTIN SISÄINEN ORGANISAATIO]
- - Lähtiessään pappi ottaa yleensä ylinoviisin ja muutaman assistentin tai noviisin mukaan apureiksi.
[Kohdat TEMPPELIEN SISÄINEN ORGANISAATIO ja KULTIN KESKUS]

Maallikkojäsenyys
[Kohdat PÄÄSYVAATIMUKSET ja VAATIMUKSET JÄSENILLE]
Ainoana etuna on, etteivät vampyyrit yleensä käy maallikkojäsenten kimppuun. Mitään kykyjä tai loitsuja kultti ei tarjoa maallikkojäsenille.

Noviisijäsenyys
[Kohdat PÄÄSYVAATIMUKSET ja VAATIMUKSET JÄSENILLE]
- - Noviisin pitää myös asettua vampyyrien käytettäväksi kun nämä tarvitsevat ylimääräisiä TP:itä
[Maininta kuoleman mahdollisuudesta pois]
[Kohta MAALLISET EDUT]
[Maininta riimuloitsuista pois]
Kultti opettaa noviisille puoleen hintaan Piileskelyä ja Havaitsemista, sekä normaalihintaan Naamioitumista, Hiipimistä, Intensiteettiä ja omaa kykyä, miekanpurijaa.
Koska Vivamort on epäkuollut jumala, hän ei tarjoa seuraajilleen henki- tai riimutaikuutta. Sen sijaan noviisit oppivat vampyyriherrojensa tai assistenttien johdolla velhotaikuutta. Noviisi saa kuitenkin oppia myös henkitaikuutta jostakin muusta lähteestä, mutta tuleen ja valoon liittyvät loitsut Tulinuoli, Tulimiekka, Sytytys ja Valovalli ovat kiellettyjä. Tämä tosin koskee vain noviiseja, joiden henkistä kehitystä loitsujen katsotaan häiritsevän. Noviisit eivät myöskään saa oppia velholoitsua Hallitse vampyyriä, eivätkä mitään tuleen, valoon tai epäkuoleman vastustamiseen liittyviä loitsuja.
Velhotaikuus: Hallitse varjoa, Lisää (ominaisuus), Mystinen näkö, Vähämielisyys.

Assistenttijäsenyys
Assistentit tarjoavat maagista tukea vampyyreille ja maagista koulutusta noviiseille. He johtavat noviiseita ja heidän seuraava etenemisasteensa on vampyyriksi tuleminen
Assistentiksi haluavan on täytynyt olla noviisina vähintään vuoden ajan ja hänen taikuusbonuksensa täytyy olla vähintään +10 %. Hänellä täytyy olla vähintään 50 % Havaitsemisessa, Hiipimisessä, Naamioitumisessa, Piileskelyssä ja miekanpurijassa ja heidän täytyy osata Intensiteettiä vähintään 25 %. Lisäksi assistenteiksi haluavien täytyy läpäistä noviiseilta vaadittu koe, jonka epäonnistuminen merkitsee kuolemaa.
Hyväksytyille kokelaille suoritetaan Oppilaan kiinnitys -rituaali, jonka aikana he uhraavat pisteen mahtia ja tulevat jo velhon aseman saavuttaneiden toisten assistenttien tai vampyyrien assistenteiksi. He oppivat Kantomatkaa, Kestoaikaa, Moniloitsua ja velholoitsuja.
Velhotaikuus: Kaikki noviisien loitsut ja lisäksi Hallitse aavetta, Hallitse ghoulia, Hallitse haamua, Hallitse luurankoa, Hallitse mahtihenkeä, Hallitse muumiota, Hallitse taikahenkeä, Hallitse varjoa, Hallitse zombia, Hallitse älyhenkeä, Ime (kaikki ominaisuudet), Kutsu haamu, Kutsu mahtihenki, Kutsu taikahenki, Kutsu varjo, Kutsu älyhenki, Loitsumatriisilumous, Luo lemmikin ominaisuudet, Luo luuranko, Luo zombi, Oppilaan kiinnitys, Panssarointilumous, Sidontalumous, Taikapistematriisilumous, Vahvistuslumous.

Ylinoviisijäsenyys (ent. Riimulordit)
[Kohdat YLEISTÄ, PÄÄSYVAATIMUKSET]
- - Sitten kokelaan pitää kuolla ja jättää sielunsa lopullisesti.
- -
Kaikki temppelin vampyyrit kokoontuvat ottamaan osaa seremoniaan, joka tapahtuu Vivamortin pyhänä yönä. Osallistujat rukoilevat ensin Vivamortia, minkä jälkeen vampyyrit imevät kaiken veren, TP:t ja MHT:n ylinoviisikokelaalta. Kokelas kuolee. Sitten joku vampyyreistä, yleensä pappi, suorittaa Luo vampyyri -rituaalin, joka turmelee kokelaan sielun ja asettaa sen takaisin hänen ruumiiseensa, jonka pitää maata julkisesti arkussaan kaikkien nähtävänä viikon ajan. - -
[Kohta RAJOITUKSET]
- - Ylinoviisi on epäkuollut olento, jota eivät haittaa luonnollisen kuolevaisuuden rajat. Kuitenkin hengen puuttuessa vampyyriylinoviisi on tyhjä kaikesta maagisesta voimasta, paitsi siitä, jonka hän voi imeä halukkailta palvojilta tai epäonniselta uhrilta.
Vampyyrin pitää levätä horroksessa ruumisarkussaan kahdeksan tuntia päivässä tai hän menettää 3d6 taikapistettä. Joka yö hän menettää d6 taikapistettä vain pysyäkseen olemassa. Vampyyri menettää myös yhtä monta väsymyspistettä kuin taikapistettäkin. Jos vampyyrin taikapisteet vähenevät nollaan, hänen henkensä yksinkertaisesti tuhoutuu, eikä ole enää olemassa missään olemassaolon tasolla.
- - Näin heitetty Haava voittaa automaattisesti vampyyrin TP:t (95 %:n onnistumismahdollisuus) vampyyrin TP:istä riippumatta. - -
[Jumalallista väliintuloa koskevat huomiot pois]
[Kohta EDUT]
Vampyyrius kaksinkertaistaa hänen voimansa ja ruumiinrakenteensa. - -
Jos vampyyri onnistuu katsomaan uhriaan silmiin, hän voi Lumota tämän menettämättä lainkaan TP:itä. - - kunnes täyden vuoron vaikutusaika kuluu umpeen.
Jos vampyyri menettää kaikki kokonaiskestopisteensä, hän muuttuu sumuksi meleevuoron lopussa ja alkaa saada kestopisteitään takaisin pisteen kierroksessa. - -
Vampyyrin kosketus läpäisee haarniskan ja käy uhrin TP:iden kimppuun aivan kuin aaveen hyökkäys. Jos vampyyri voittaa, hahmo menettää TP:itä. Jos uhrin TP:t laskevat alle kolmen, hän menettää myös viimeisen riimuloitsun, jota varten kohde on uhrannut, loitsun tyypistä ja koosta riippumatta. Jos viimeinen uhraus lisäsi entisen loitsun voimaa (esim. Kilpi 3:sta Kilpi 4:ään), vampyyri imee koko loitsun (esimerkkitapauksessa koko 4:n pisteen arvoisen Kilpi-loitsun). Vampyyri voi pitää uhriaan vankina ja imeä tämän TP:t alle kolmen yhä uudestaan ja uudestaan, jolloin hän saa lopulta kaikki uhrin tuntemat loitsut. Jos uhrin taikapisteet laskevat nollaan ja vampyyri jatkaa imemistä, uhri alkaa menettää MHT-pisteitään. Mikäli uhrin MHT laskee nollaan tai sen alapuolelle, uhri kuolee.
[Liittolaishenkeä ja riimuloitsuja koskevat kappaleet pois]
Velhotaikuus: Kaikki assistenttien loitsut ja lisäksi Ekstaattinen palvonta, Luo aave, Luo ghoul, Luo haamu, Luo muumio, Luo vampyyri.

Papit (ent. Riimupapit)
[Kohdat YLEISTÄ, PÄÄSYVAATIMUKSET]
- - Hänen TP:idensä pitää olla vähintään 18, hänen pitää osoittaa olevansa pystyvä hoitamaan pappeutta ja lisäksi hänellä pitää olla vähintään 90 %:n taito Piileskely-kyvyssä. - -
[Kolme viimeistä kappaletta pois]
Koska vampyyripapeilla ei ole aikaa jatkuviin aseharjoituksiin tai muuhun vastaavaan opiskeluun, he himoitsevat usein näitä kykyjä ja mahdollisuuksia, joita ne tuovat mukanaan.
Vivamortin temppelin ylipappi saattaa oppia luomaan basiliskin tai käärmekukon lemmikikseen. - - Jotta ylipappi voisi luoda basiliskin tai käärmekukon, hänellä pitää olla tarvittavat ainekset, joihin kuuluu harvinainen kukon muna. - -
Velholoitsut: Kaikki ylinoviisien loitsut ja lisäksi Hallitse basiliskiä, Hallitse käärmekukkoa, Luo basiliski, Luo käärmekukko.

Vivamortin omat kyvyt

Miekanpurija
Asekyky, perusosaaminen 15%
[Kyvyn kuvaus]

Naamioituminen
Tietokyky, perusosaaminen 05%
Tämä kyky sallii käyttäjän naamioida itsensä tai jonkun muun. Jos henkilö naamioidaan tietyksi henkilöksi, onnistumismahdollisuus puolitetaan. Jos henkilö naamioidaan toisen rodun tai lajin jäseneksi, onnistumismahdollisuus on 1/4:sta 1/10:aan, lajien välisestä erilaisuudesta riippuen. Ihminen on mahdotonta naamioida yöpeikoksi tai merikansan jäseneksi (esimerkiksi), mutta hänet saattaisi olla mahdollista naamioida haltiaksi tai peikkolaiseksi.
Onnistuneella heitolla naamiointi hämää useimpia katsojia; käytä Havaitse vastaan Naamioituminen -heittoa vain, jos joku erityisesti etsii eroja. Kriittisellä heitolla vain naamiointeihin erikoistunut henkilö tai toinen rotu voidaan havaita ja sen voi tehdä vain joku, joka tuntee tämän henkilön tai rodun. Epäonnistuneella heitolla kuka tahansa saattaa nähdä naamioinnin läpi onnistuneella Havaitse-heitolla. Kuitenkin tietyn henkilön tai rodun naamiointi saattaisi onnistua jopa epäonnistuneella heitolla, jos katsoja ei ole koskaan nähnyt tätä henkilöä tai rotua aiemmin. Kompuroidulla heitolla naamioinnista näkee, mitä varten se on, jopa ihmiset, joilla ei olisi syytä epäillä naamiointia käytettävän tai jotka eivät tunne matkittua henkilöä tai rotua.

Vivamortin omat velholoitsut

Ekstaattinen palvonta
rituaali Seremonia, väliaikainen
Tämä rituaali suoritetaan temppelissä - -. Se muuttaa uhrin TP:iden ja kestopisteiden menetyksen äärimmäisen ihanaksi, aistilliseksi nautinnoksi sekä juojalle että uhrille.
- - Temppelin ulkopuolella tämä velholoitsu lasketaan hyökkäykseksi ja sen pitää voittaa kohteen TP:t. Jos loitsu onnistuu kohdetta vastaan kerran, tämä vastustaa sitä seuraavilla kerroilla vain puolella TP:istään.

Luo aave
rituaali Lumous
Tämä rituaali on suoritettava juuri tapetun uhrin ruumiilla. Se sitoo kohteen hengen aaveeksi johonkin tiettyyn paikkaan, niin kuin Pelinjohtajan kirjassa selitetään. Loitsijan pitää ryhtyä yhdeksi vuoroksi henkitaisteluun kohteen kanssa ja voittaa tämä, jotta side syntyisi. Kohteen ei tarvitse suostua loitsuun. Luodulla aaveella ei ole enää mahtia, ainoastaan ÄLY, R-R ja taikapisteet.

Luo ghoul
rituaali Lumous
- - Ghoulin tiedot löytyvät Pelinjohtajan kirjasta.

Luo haamu
rituaali Lumous
Tämä rituaali on suoritettava juuri tapetun uhrin ruumiilla. Se sitoo kohteen hengen haamuksi johonkin tiettyyn paikkaan, niin kuin Pelinjohtajan kirjassa selitetään. Loitsijan pitää ryhtyä yhdeksi vuoroksi henkitaisteluun kohteen kanssa ja voittaa tämä, jotta side syntyisi. Kohteen ei tarvitse suostua loitsuun.

Luo luuranko
rituaali Lumous
Loitsijalla pitää olla uhrin luuranko, jonka hän herättää liikkumaan. Luurangolla on samat liikkumiskyvyt kuin uhrilla oli ennen kuolemaansa (mutta niiden yläraja on NPPx5). Muuten luuranko on samanlainen kuin Pelinjohtajan kirjassa kuvattu luuranko.

Luo muumio
rituaali Lumous
Tämä rituaali täytyy suorittaa kuolleen ja oikealla tavalla käsitellyn ruumiin ääressä. Ruumis täytyy kuivata ja sitoa käärinliinoihin. Muumion "kypsyminen" kestää useita vuosia ja se vaatii myös muumioksi muutettavan henkilön suostumuksen. Riittävän pitkän ajan kuluttua muumio on valmis ja saa Riimumestarin kirjassa kuvatut ominaisuudet, mukaan lukien kaksinkertaisen voiman ja ruumiinrakenteen.

Luo vampyyri
rituaali Lumous
Tämä rituaali on suoritettava temppelissä Vivamortin pyhänä yönä kohteeseen, joka on ollut kuolleena korkeintaan 24 tuntia ja jonka vampyyrit ovat tappaneet imemällä MHT:n ja veren. Lumous kestää kokonaisuudessaan viikon ja uusi vampyyri saa rituaalin päätteeksi ruumiin aikaisemman MHT:n verran taikapisteitä. Herättyään epäkuolleena, hän saa kaikki Riimumestarin kirjassa luetellut vampyyrin kyvyt ja heikkoudet.

Luo zombi
rituaali Lumous
Tämä rituaali muuttaa vasta surmatun kohteen zombiksi. Loitsijan täytyy voittaa zombiksi muutettavan uhrin henki henkitaistelussa ja sitoa se sitten takaisin ruumiiseen. Zombin tiedot löytyvät Riimumestarin kirjasta.

Alakultit
[Kaksi ensimmäistä kappaletta]
Jos vampyyri pettää kultin, Vivamort itse ei kosta sitä millään tavalla. Toiset temppelin vampyyrit, assistentit ja noviisit sen sijaan jahtaavat petturia hellittämättä.

Liittolaiskultit

Malia, Sairauksien Äiti
- - Malia tarjoaa seuraavan loitsun Vivamortin kultin jäsenille:

Aiheuta tärinätauti     2 pistettä
kantomatka, väliaikainen, pinoamaton, uusiutuva
Tämä loitsu kutsuu heti satunnaisen tärinätautihengen, joka hyökkää mitä tahansa 100 metrin sisällä olevaa kohdetta vastaan, kuten heittäjä määrää. Tärinätautihenki riivaa kohteen normaalisti, jos se vähentää hänen taikapisteensä nollaan (tai 10 vähempään kuin hengen). Tärinätautihengen ei tarvitse ilmestyä hyökätäkseen kohdettaan vastaan, vastoin henkitaistelun normaaleja sääntöjä.
Malia antoi tämän sairaushengen Vivamortille vastalahjaksi Helvetin ja Kuoleman salaisuuksista, jotka Vivamort toi mukanaan tullessaan ensimmäisen kerran pintamaailmaan. Muutamista vampyyreistä on tullut innokkaita taudin levittäjiä.

Huomautuksia

Vampyyri
- - Osanottajat imevät vampyyriksi haluavalta kaiken TP:t ja MHT:n ja uhraavat sen Vivamortille. Sitten noviisien tai uhrien pitää antaa TP:itään ja väsymyspisteitään (vertaan) uudelle vampyyrille. Uusi vampyyri makaa arkussaan julkisesti nähtävänä viikon ennen kuin nousee epäkuolleeseen elämäänsä. Hänen ihonsa muuttuu kalpeanvalkoiseksi ja hänen hiuksensa alkavat kiiltää. Hänen VMA:nsa ja R-R:eensa kaksinkertaistuvat ja hänen hampaansa pitenevät, kun hän makaa arkussaan. Uudessa muodossaan hän voi muuttua lepakoksi, sudeksi tai sumupilveksi. Hän voi lumota TP:itä menettämättä kaikki, joita onnistuu katsomaan silmiin, ja käyttää muita vampyyrimuotonsa voimia.
[Liittolaishenkeä kuvaava kappale pois]
[Loppukappaleet]

Alkuaineet
- - Kun kaikki vampyyrin erikoisvoimat ovat kadonneet (paitsi kaksinkertaiset VMA ja R-R, jotka eivät koskaan katoa), vampyyri alkaa menettää 3d6 TP:ttä ja VP:ttä päivässä. Kun VP:t ovat laskeneet nollaan, hän menettää kaiken voimansa eikä pysty tekemään enää mitään. Jos taas TP:t laskevat nollaan, vampyyri tuhoutuu lopullisesti. - -
- - Auringon paistaessa vampyyri ei voi imeä TP:itä tai verta, lumota uhreja, muuttaa muotoaan tms. Hänen tavalliset kykynsä ja kaksinkertaiset voima ja ruumiinrakenne ovat edelleen voimassa.
[Loppukappaleet]Lähteet: Kauhun ja pimeyden kultit, Simon Phippin Vivamortin kulttikuvaus, Riimumestarin kirja, Lords of Terror

Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja