Velholoitsujen alkuperä

Myytit kertovat suuresta mantereesta, joka sijaitsi muinoin maailmamme länsiosassa. Tutkijamme käyttävät tästä maasta nimitystä Logiikan maa, mutta maan alkuperäisasukkaiden tiedetään nimittäneen sitä Danmalastaniksi. Nimensä mukaan sen asukkaat olivat Jumalan luomia kansoja, joille ensimmäisenä suotiin kyky manipuloida maailmaa, jota myös velhotaikuudeksi kutsutaan. En puutu tässä kirjoituksessani suurestikaan niihin mutkikkaisiin syihin ja sattumuksiin, joiden kautta Logiikan maan kansat tuhoutuivat tai rappeutuivat surkeiksi irvikuviksi muinaisista loogikoista.
Logiikan maassa tiedetään asuneen kuusi kansaa: Enrovalinit, Waertagit, Kachastit, Viymornit, Tadenitit ja Kadenitit. Kuvailen lyhyesti näitä kansoja. Enrovalinit teorian ja taikuuden mestareita, Waertagit merenkäynnin, Kachastit kommunikoinnin ja vieraiden kansojen kohtaamisen, Viymornit tutkimusmatkailun, Tadenitit kirjoittamisen ja Kadenitit rakentamisen. Jokainen kansa hallitsi omaan alaansa liittyvää taikuutta ja yhdessä kansat muodostivat harmonisen ja loogisen kokonaisuuden. Jokaisella oli oma Jumalan suoma erikoistehtävä, jossa heidän taikuutensa auttoi.
Tässä tutkimuksessani pyrin hahmottamaan teoreettisesti, mitkä yleisesti tuntemistamme velholoitsuista voisivat olla peräisin miltäkin Logiikan maan kansalta. Loitsujen kategorioinnin suoritan kansojen erikoispiirteiden perusteella, joskin osa loitsuista ei näytä sopivan mihinkään näistä kuudesta luokasta. Niinpä oletan näiden loitsujen olevan uudempaa syntyperää. Toisaalta osa Logiikan maan vanhoista loitsuista on saattanut aikojen saatossa unohtua, jos Jumala on katsonut ne tarpeettomiksi. Velholoitsujen nimistä käytän Jrustelan standardoituja nimityksiä (kts. teos Jrustelan standardoidut velholoitsut) vaihtelevien kansanomaisten nimitysten sijaan.
Enrovalineilta on nähdäkseni periytynyt eniten nykyään käytössä olevaa taikuutta. Tämä saattaa johtua kansan suhteellisesta elinvoimaisuudesta muihin Logiikan maan kansoihin verrattuna, sillä tutkimustemme mukaan nykypäivän brithinit ovat rappeutuneita enrovalineita. Enrovalinit omasivat taikuuden tutkimiseen liittyvää taikuutta, alkeisvoimataikuutta ja mahtitaikuutta. Näistä ensimmäiseen kategoriaan osuvat selvästi velholoitsut Mystinen näkö (jota yhtä vieläkin käytetään taikuuden havaitsemiseen) ja Taikuuden neutralointi (jolla taikuuden poistamista ja sen voimakkuutta voidaan kokeilla). Taikuuden tutkimukseen voidaan liittää myös loitsut Loitsumatriisilumous (johon oudot loitsut voitiin vangita) ja Taikapistematriisilumous (joka antoi käyttövoimaa tutkimuksiin).
Alkeisvoimataikuuteen kuuluvat kiistämättä loitsut Hallitse (alkeisvoimaa), Kutsu (alkeisvoima) ja Sidontalumous. Samoja menetelmiä käytetään yhä Jumalan luomien alkeisvoimien manipulointiin. Erityisen huomattavaa tosin on, että muinaisia alkeisvoimia oli nykypäivästä poiketen vain neljä: vesi, maa, tuli ja ilma; pimeys ei kuulunut joukkoon. Mahtitaikuudella tarkoitetaan alkeisvoimien rinnalle asetettuja muita voimia, joita mainitaan olleen kaksitoista. Oletan näiden merkinneen joko nykyään tuntemattomia voimia tai muita velhoille hyödyllisiä olentoja, kuten äly- tai mahtihenkiä.
Waertagit ovat myös vielä elossa oleva kansa, joka on rappeutunut alkuperäisestä Logiikan maan kansasta. Suurin osa waertagien merta purjehtineesta kansasta tuhoutui Tanianin voiton taistelussa (kts. Merten vapaiden miesten historia, osa 2). Heidän muinaiselta kansaltaan ovat kuitenkin peräisin yleiset velholoitsut Elämän nahka (joka sallii henkilön selvitä jopa veden alla) ja Tukehduttaminen (joka alun perin lienee tuottanut vettä uhrinsa keuhkoihin). Waertagit ovat myös epäilemättä käyttäneet loitsuja Animoi vesi ja Muodon asetus vedelle. He lienevät myös oppineet enrovalineilta veden alkeisvoimien hyödyntämistä. Waertagien kansalla saattaa olla vielä hallussaan muitakin mereen ja veteen liittyviä loitsuja, mutta lähdetiedot tämän taikuuden suhteen ovat hyvin puutteelliset.
Kachastien kommunikointitaikuudesta on enää hyvin vähän jäljellä. Tämä johtunee siitä, että heidän kansansa lähes tuhoutui sodissa vadeleita ja mostaleita vastaan. Kääpiötukikohta Nida sijaitsee keskellä Kachastien muinaisia maita. Ainoastaan yleinen velholoitsu Telepatia muistuttaa meitä Kachastien kommunikointikyvyistä ja taidoista tulla toimeen sellaisten vieraiden kansojen kanssa, jotka eivät logiikan kieltä ymmärtäneet.
Viymornit edustavat nyt jo suureksi osaksi sukupuuttoon kuolleiden vadelien kansaa, joiden esi-isä oli tämän kansan edustaja. Viymornien tutkimustaikuutta edustavat epäilyksittä velholoitsut (Aistin) projektio (edessä olevan maaston kartoittamiseen), Hidasta (liian suuren nopeuden hidastamiseen), Kiire (nopeaan liikkumiseen) ja Lento (yläilmoihin suuntautuviin tutkimusmatkoihin). Loitsut Paluupaikka ja Teleportaatio saattavat myös liittyä viymornien haluun liikkua salamannopeasti paikasta toiseen, mutta muitakin teorioita voidaan esittää.
Tadenitit kehittivät kirjainmerkkejä ja valmistivat ensimmäisen kirjan. Heidän kirjoitustaikuutensa on lähes kadonnut, sillä Tadenitit tuhottiin vadelien ja heleriläisten (yksi sinisistä kansoista, joka asui pilvissä) toimesta. Ainot loitsut, jotka voisin epävarmasti liittää Tadeniteihin ovat Hehku (lukemiseen pimeässä) ja Lento (jolla voi kirjoittaa tarvitsematta rasittaa sormiaan). Lento on kuitenkin todennäköisemmin Viymornien kansan taikuutta, eikä kirjoitustaikuudesta ole jäljellä mitään kunnolla edustavaa esimerkkiä.
Kadenitit ovat Logiikan maan kansoista kuudes ja heillä oli erityistä rakentamistaikuutta, jonka turvin he rakensivat mitä erilaisimpia työkaluja sekä erikokoisia kyliä ja kaupunkeja. Rakennustaikuuteen kuuluivat todennäköisesti useat Animoi ja Muodon asetus -loitsut (rakennusmateriaalien muokkaamiseksi), Lisää VMA, R-R, KOK ja NPP (fyysisen rakennustyön helpottamiseksi), Tartunta (osien kiinnittämiseen) ja Tunne-loitsu monille rakennusmateriaaleilla (oikeiden aineiden löytämiseen). Myös Lumoa (metalli) saattaisi olla Kadenitien loitsu, jonka avulla luotiin lumottuja esineitä ja koristeita, joskin tämä on epävarmempaa.
Tutkimuksissani on noussut esiin se, että kaikilla kuudella kansalla oli omia velhojaan, joten jokaisen kansan on täytynyt tuntea loitsut Luo lemmikki ja Oppilaan kiinnitys. Yhteisiä loitsuja on saattanut olla muitakin, erityisesti sellaisia loitsuja, jotka nykyään ovat kaikkein tavanomaisimpien loitsujen joukossa. En pysty kuitenkaan arvioimaan, mitkä yleisesti käytössä olevista loitsuista ovat uusia ja mitkä taas Logiikan maan aikaan palautuvia.
Sellaiset syntiset loitsut kuin Illuusio, Ime, Luo basiliski, Luo punahattu, Luo vampyyri ja Muodonmuutos ovat eittämättä uudempia tuotoksia, kun saastaiset syntiset ovat väännelleet Jumalan lakeja pahoihin tarkoituksiin. Hävittäköön Jumala moiset häpeätahrat pois koko maailmasta!

Jumalan armosta
liikkeen viikon villipäivänä tulen vuodenaikaan 806 A.A.
Miracus Hehkukirja
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja