Glorantha

Tässä on hieman selitystä RuneQuestin ja Hero Warsin maailmasta, Gloranthasta. Tämän ei ole tarkoitus olla mikään kattava ja tarkka kuvaus, vaan kertoa ainoastaan joitakin perusasioita suosikkifantasiamaailmani perusluonteesta, alueista ja ihmisistä. Glorantha on paljon monimutkaisempi ja hienosyisempi kuin mitä minun selitykseni koskaan voivat olla. Perusteellisempaa informaatiota löytyy englanniksi Issaries, Incin sivuilta.
Gloranthan sisempi maailma
Glorantha on valtava fantasiamaailma, jossa jumalat ovat todellisia ja jonka asukkaisiin kuuluvat niin haltiat, peikot, kääpiöt kuin ihmisetkin. Näiden lisäksi on olemassa lukuisia eksoottisia rotuja, joita ei löydy mistään muualta kuin Gloranthasta.
Gloranthan maailma saattaa muistuttaa joissakin kohdin meidän historiallista maailmaamme, mutta siitä huolimatta sen rakenne on aivan erilainen. Gloranthassa taikuus ja myytit vaikuttavat ihmisten päivittäiseen elämään ja tekoihin. Taikuus on Gloranthassa todellista, ei mitään epämääräisiä silmänkääntötemppuja, ja sen avulla voimakkaat yksilöt ja kansat voivat manipuloida luontoa, ihmisiä ja eläimiä.
Glorantha ei ole maapallo myöskään rakenteeltaan. Ihmisten tavallisimmat asuinseudut koostuvat kahdesta suuremmasta mantereesta ja lukuisista saarista. Näitä alueita kutsutaan Gloranthan sisemmäksi maailmaksi. Normaalien kuolevaisten maiden rajojen takana, yläpuolella ja alapuolella sijaitsevat kuolemattomien maat, joihin vain harvat kuolevaiset pääsevät. Gloranthan kuolevaiset ihmiskulttuurit muistuttavat jossakin määrin tiettyjä meidän maailmamme historiallisia kulttuureja, mutta aivan suoraa yhteyttä niillä ei ole. Alla annetut vihjaukset maailmamme historiallisiin kulttuureihin antavat vain hieman käsitystä alueen kulttuurista.

Genertela
Genertela
Gloranthan merkityksellisin manner on nimeltään Genertela. Se voidaan jakaa karkeasti yhdeksään erilliseen osaan: Autiomaahan, Fronelaan, Kralorelaan, Lunarin imperiumiin, Maniriaan, Pentiin, Raliokseen, Seshnelaan ja Teshnokseen. Lisäksi näillä alueilla on paljon toisistaan poikkeavia kulttuureita ja valtioita. Genertelasta pohjoiseen sijaitsee Valindin jäätikkö, valtava lumen ja jään peittämä alue, jolla asustaa vain kylmään tottuneita lumipeikkoja ja jäädemoneita.

Autiomaa
Autiomaa
Autiomaa on laaja alue Genertelan itäisessä eteläosassa, jossa kasvaa vain niukkaa kasvillisuutta. Seutu on kuivaa ja karua, joten vain sitkeät paimentolaiset kykenevät asustamaan siellä. Tämä alue oli ennen täynnä elämää ja vehreyttä, mutta se aika on mennyttä. Paimentolaisten mallina meidän maailmastamme voisi soveltaa Aasian tasankojen paimentolaisia, mutta Autiomaan ihmiset käyttävät hevosten sijaan monia epätavallisia eläimiä, kuten biisoneita, sarvikuonoja ja strutseja.
Autiomaan läntinen osa, jota kutsutaan Praxiksi, on hiukan hedelmällisempää ja siksi sinne on kehittynyt jopa pieniä sivistyneitä yhdyskuntia. Siellä sijaitsee myös Pavis, Autiomaan ainoa kunnollinen kaupunki, seikkailijoiden ja onnenonkijoiden paikka. Auringon kreivikunta on puolestaan pieni, aurinkoa palvovien ihmisten asuttama maa, joka on tiukan itsenäinen valtio.

Fronela
Fronela
Fronela sijaitsee Genertelan luoteiskulmassa. Se rajoittuu etelässä ylitsepääsemättömiin vuoriin, pohjoisessa Valindin jäätikköön, lännessä valtamereen ja idässä Lunarin imperiumiin. Fronelan länsiosa on sivistynyttä seutua, jota hallitsee mahtava Loskalmin kuningaskunta. Kuningaskunnan asukkaat ovat monoteistisiä ja kasteihin jakautuneita. Loskalmin kuningaskunnan asukkaat muistuttavat osin keskiaikaista Länsi-Eurooppaa, mutta ihmisen arvo yhteiskunnassa määräytyy syntyperän sijaan omien kykyjen mukaan, mikä puolestaan on ominaisempaa Yhdysvalloille.
Läntisemmässä Fronelassa on itsenäisiä kaupunkivaltioita ja barbaarien maita. Erityisen pelottava paikka on Sodan kuningaskunta, jatkuvasti laajeneva valtakunta, jonka asukkaat ovat joko pelottavia sotureita tai sorrettuja maaorjia. Fronelan pohjoisosa on karua seutua, jolla paimentolaiset laiduntavat poroja.
Fronelan metsiä asuttavat sekä rusko- että viherhaltiat. Lisäksi pohjoisessa Talvimetsässä asuu outoja, kolmikätisiä olentoja, joita kutsutaan grotaroneiksi tai Neidonkiven jousiampujiksi. Itäisen Rathorelan ihmisasukkaisiin taas kuuluu karhukansa, rathorit.

Kralorela
Kralorela
Kralorela on ikivanha Genertelan itäosassa sijaitseva keisarikunta, joka on aina pyrkinyt eristymään muusta maailmasta, joten ulkopuoliset eivät ole kovin tervetulleita. Asiaa ovat auttaneet harvaan asutetut Pentin ja Autiomaan alueet sekä Kralorelaa lännessä rajoittavat valtavat vuoret. Hedelmällisen maan ja riisinviljelyn ansiosta valtakunta kykenee elättämään paljon ihmisiä, jotka ylläpitävät mutkikasta yhteiskuntajärjestelmää.
Kralorelan kansa kunnioittaa syvästi lohikäärmeitä, jollainen heidän keisarinsakin sanotaan olevan. Myös dracoliskoja, liskomaista lohikäärmeille sukua olevaa rotua, arvostetaan suuresti idän valtakunnassa. Kralorela vastaa monelta osin muinaista Kiinaa.
Kralorelan ja Teshnoksen välissä sijaitseva Fethlonin viidakko on keltahaltioiden aluetta. Haltiat suhtautuvat ystävällisesti teshonoslaisiin, mutta eivät pidä kralorelalaisista. Metsissä asustaa myös alkukantaisia ihmisheimoja.
Kralorelan pohjoisosassa sijaitsee Tietämättömyyden kuningaskunta, takapajuinen maa, jossa palvotaan outoja jumalia ja jonka asukkaisiin kuuluu myös suuri määrä peikkoja. Vielä pohjoisempaa löytyy vain lisää peikkoja.

Lunarin imperiumi
Lunarin imperiumi
Lunarin imperiumi on Genertelan pohjoisen keskiosan mahtava ja sivistynyt valtakunta, joka sitoo itseensä lukemattomia kansoja ja olentoja. Nämä kaikki on yhdistetty joko vapaaehtoisesti tai väkisin ja heidän hallitsijansa on Punainen Keisari, puolijumala ja Punaisen Kuun poika.
Imperiumin pohjoisosaa kutsutaan Carmaniaksi. Se on suuressa määrin feodaalinen maa, jossa ihmiset jaetaan syntyperänsä perusteella kasteihin.
Imperiumin ydinalue on tiheään asutettua seutua, jossa on valtavia kaupunkeja ja vaurautta. Ydinalueen reunamilta löytyy vähemmän sivistyneitä kansoja aina barbaareista alkukantaisiin metsästäjä-keräilijöihin saakka. Imperiumin asukkaat palvovat suurimmaksi osaksi kuuta ja aurinkoa, kahta mahtavaa jumalolentoa. Lunarin imperiumia voisi ehkä verrata meidän maailmamme Rooman imperiumiin, Persian valtakuntaan, Aleksanteri Suuren valtakuntaan tai jopa Neuvostoliittoon.
Lunarin imperiumin vuoristoalueilla asuu peikkoja ja kääpiöitä, jotka voivat periaatteessa saada saman aseman kuin ihmiset keisarikunnan kansalaisina.

Maniria
Maniria
Maniria on Genertelan keskisessä eteläosassa sijaitseva pitkähkö rannikkokaistale, jota pohjoisessa rajoittavat valtavat vuoret. Manirian suurin alue, Pyhä maa, on laaja ja kohtuullisen sivistynyt valtio. Sen asukkaisiin kuuluu useita kansoja ja heidän hallitsijansa oli mies nimeltä Faarao. Hallitsija kuitenkin katosi ja maa on hyvin heikko. Pyhässä maassa harjoitetaan laajamittaista maataloutta ja siellä on useita valtaviakin kaupunkeja, jotka keskittyvät erityisesti merenrannalle ja jokien varsille. Pyhä maa muistuttaa joiltakin osin muinaista Egyptiä.
Sartar on pieni kuningaskunta Itä-Maniriassa, jonka mahtava Lunarin imperiumi on valloittanut. Sen asukkaat eivät kuitenkaan ole vielä täysin alistuneet kohtaloonsa, vaan vastarintaa esiintyy ajoittain. Sartarin asukkaat ovat barbaareita, jotka ovat jakautuneet useisiin klaaneihin ja palvovat myrskynjumalia. Sartarin barbaareilla on paljon yhteistä viikinkien, saksien, goottien tai germaanien kanssa.
Manirian itäinen ja metsäinen seutu on Wenelia. Sitä asuttavat suurimmaksi osaksi myrskyä palvovat barbaarit, jotka eivät kuitenkaan ylläpidä suuria kaupunkeja, vaan ovat melko hajallaan. Rannikolle sen sijaan on muodostunut pieniä ja itsenäisiä kaupunkeja, jotka saavat elantonsa kaupankäynnistä. Wenelian alueella sijaitsee myös laaja haltiametsä nimeltä Arstolan metsä.

Pent
Pent
Pent on Genretelan itäisen pohjoisosan laaja alue, jossa kasvaa ruohoa, mutta muuten kasvillisuus ei ole kovin rehevää. Talvisin koko maa on lumen peitossa ja ankarat tuulet pyyhkivät maata. Pentin asukkaat ovat hevospaimentolaisia, jotka palvovat aurinkoa tai myrskynjumalia. He ovat jakautuneet lukuisiksi heimoiksi.
Pohjois-Pent on peikkojen asuinsija, jossa ihmiset harvoin käyvät. Tätä pohjoisempana alkaa aava Valindin jäätikkö. Idässä Pent rajoittuu suureen vuoristoon, jonka takana on Kralorela. Meidän maailmamme kansoista Pentin hevospaimentolaisia lähimpänä ovat ehkä Aasian tasankojen paimentolaiset.

Ralios
Ralios
Ralios on Genertelan läntisessä keskiosassa sijaitseva suuren vuoriston ympäröimä alue. Etelässä olevan Felster-järven ympäristö ja lähiseudut ovat täynnä pieniä ja sivistyneitä kaupunkivaltioita. Keskittynyttä hallintoa ei ole ollenkaan, vaan pikkuvaltiot kiistelevät usein keskenään. Ralioksen pieniä kaupunkivaltioita vastaavat kenties parhaiten meidän maailmamme keskiajan pienet ruhtinaskunnat.
Ralioksen pohjoisemmat osat ovat myrskyä palvovien barbaarien hallitsemia. He ovat jakautuneet klaaneihin ja heimoihin. Pohjoisessa asuvat myös telmorit, susikansa, jota muut ihmiset pelkäävät. Telmoreilla on kyky muuttua susiksi, jolloin verenhimo voi vallata heidät täysin.
Raliosta ympäröivät Nidan-vuoret kätkevät sisäänsä kääpiövaltakunnan, jonka koko ihmiset voivat vain arvailla. Pienemmät kukkulat idässä Halikivissä ja lännessä Guhanissa ovat peikkojen ikivanhoja asuinsijoja.

Seshnela
Seshnela
Seshnela on Genretelan lounaisalue, jonka muodostavat mahtava ja keskitetysti johdettu Seshnelan kuningaskunta, muutamat itsenäiset herttuakunnat ja eteläosan lukuisat metsäiset saaret. Kaikki ihmisasukkaat ovat sivistyneitä ja he elävät feodaalisessa yhteiskunnassa, jota hallitsevat aateliset. Yhteiskuntajärjestys on tiukka, joten ihminen elää koko elämänsä maanviljelijänä, ritarina, velhona tai ylimyksenä. Seshnelan vastine meidän maailmassamme saattaisi olla keskiaikainen Länsi-Eurooppa.
Nolos, Pasos ja Pithdaros ovat kolme itsenäistä herttuakuntaa, jotka vastustavat Seshnelan kuningaskunnan vaikutusvaltaa. Nämä valtiot ovat solmineet liiton ja ne ylläpitävät tehokasta laivastoa. Meritse tapahtuva kaupankäynti on näiden kolmen herttuakunnan elinehto. Pithdaros poikkeaa kahdesta muusta herttuakunnasta siinä suhteessa, että sen asukkaat ovat ihonväriltään enemmän tai vähemmän mustia.
Seshnelan Rautavuorilla asuu kääpiöitä, jotka myyvät ihmisille rautaa. Idässä taas sijaitsee Tarinin laaja haltiametsä. Haltioita asustaa myös Seshnelan metsäisillä saarilla, joilta löytyy lisäksi hevosmaisia kentaureja ja muita ihmisen ja eläimen välimuotoja.

Teshnos
Teshnos
Teshnos on pieni, savannimainen Genertelan kaakkoisalue. Sen naapureita ovat Autiomaa ja Kralorela. Teshnoksen asukkaat ovat suureksi osaksi sivistyneitä ihmisiä, jotka viljelevät riisiä ja palvovat tulenjumalia. Kirkko johtaa käytännöllisesti katsoen koko valtiota, joskin Teshnokseen kuuluu myös kaksi suurta itsenäistä saarta, Melib ja Trowjang. Monilta osin Teshnos muistuttaa Intiaa.
Melibin hallitsija on nimeltään Harstar. Hän kapinoi muuta valtakuntaa vastaan ja on julistanut itsensä Melibin prinssiksi. Melib ei poikkea muuten suurestikaan muusta Teshnoksesta.
Trowjangin saaren asukkaat ovat amatsoneja, pelättyjä naissotureita, jotka eivät kelpuuta miehiä muuta kuin kuolleina tai orjina. He ovat kulttuuriltaan alkukantaisia, mutta ryöstelevät ohikulkevia laivoja.

Itäiset saaret
Itäiset saaret
Gloranthan sisemmän maailman itäosa on tulvillaan pieniä ja hiukan isompia saaria. Tällä Itäisiksi saariksi kutsutulla alueella palvotaan tuhansia jumalia, sillä lähes jokaisella saarella on oma suojelijansa. Kuten arvata saattaa, meri on Itäisten saarten asukkaille hyvin tärkeä. Kulttuureita löytyy Itäisiltä saarilta valtavan monia, mutta paras vertailualue meidän maailmastamme lienevät Tyynenmeren pienet saaret.
Yksi parhaiten tunnetuista Itäisistä saarista on Haragala, voimakas laivastomahti, jonka pitkät laivat ovat pelottavia meritaistelussa. Haragalan asukkaat ovat sivistyneitä ja käyvät kauppaa ympäri maailman meriä.
Mokato oli ennen maailman mahtavin merivaltakunta, jäänne muinaisesta jumalien kaupungista. Nykyään Mokato on rauhallinen valtakunta, jonka jumalan Hobimarongin sanotaan olevan niin viisas, ettei hän ole erehtynyt koskaan.
Vormain on saariryhmä, joka sijaitsee Itäisten saarten aivan pohjoisosassa. Koko alue on suljettu ulkopuolisilta, eikä sinnikkäistä yrityksistä huolimatta kukaan ole onnistunut saamaan siitä selville juuri mitään. Useat tutkimusretkikunnat ovat lähteneet Vormainiin, mutteivät ole palanneet. Lähes ainoat tunnetut asukkaat ovat verenhimoisia merirosvoja, jotka ryöstelevät muita Itäisiä saaria.

Teleos
Teleos
Teleos on melko keskellä sisempää maailmaa sijaitseva trooppinen, viidakon peittämä saari, jonka sisäosassa on vuoristoa. Saaren asukkaat ovat alkukantaisia ja elävät metsästämällä ja keräilemällä. He jakaantuvat kuuteen heimoon, joista kullakin on oma ihonvärinsä: vihreä, sininen, keltainen, oranssi, punainen tai purppura. Eriväriset ihmiset inhoavat toisiaan, vaikkakaan eivät sodi keskenään ja ovat muutenkin suhteellisen rauhallisia. Teleoksen malliksi kelpaavat Aasian saaret, joskaan Teleos ei ole läheskään yhtä tiheästi asutettu.
Teleoksen viidakoissa asuu pieni keltahaltiayhdyskunta, johon saaren ihmisillä on hyvät välit. Toinen saaren ei-ihmisryhmä ovat dracoliskot, joiden kanssa ihmiset tulevat myös hyvin toimeen.

Jrustela
Jrustela
Jrustela on sisemmän maailman keskisessä länsiosassa sijaitseva rykelmä saaria. Jrustela oli ennen kokonainen manner, josta sai alkunsa maailmankaikkeutta innolla tutkinut jumaltietäjien liike. Nämä kuitenkin menivät tutkimuksissaan liian pitkälle ja valtava luonnon mullistus tuhosi heidät ja muutti heidän kotimantereensa nykyiseen muotoonsa. Alueella asuu jonkin verran ihmisiä, enimmäkseen rannikkokaupungeissa, joskin heidän määränsä on vähäinen verrattuna Gloranthan sisemmän maailman muihin seutuihin.
Jrustelan suurimmalla saarella Curustuksella asustaa kääpiöitä, kun taas toiseksi suurin saari Grigdom on haltioiden metsäinen koti. Pienemmillä saarilla puolestaan on peikkoja. Harvinaista kyllä, nämä kaikki rodut elävät sopusoinnussa keskenään.

Vadelien saaret
Neliomin meri
Sisemmän maailman länsiosassa, keskellä Neliomin merta, sijaitsevat Vadelien saaret ja Uudet vadelien saaret. Niillä asuu ruskeaihoisia ihmisiä, vadeleita, joiden sanotaan olevan kuolemattomia. Ruskeaihoiset vadelit ovat kauppiaita ja heitä voi löytää kaikista suurista satamakaupungeista ympäri sisempää maailmaa. Punaisten vadelien saarilla taas asuu punaisia vadeleita, jotka puolestaan ovat verenhimoisia merirosvoja, joita merimiehet kammoavat. Joskus muinoin oli olemassa myös sinisiä vadeleita, hallitsijoita, mutta he ovat ilmeisesti kuolleet sukupuuttoon. Vadeleilla uskotaan olevan kammottavia tapoja, joilla he ylläpitävät kuolemattomuuttaan, joten heihin ei yleisesti luoteta. Ruskeille vadeleille vastine voisivat olla meidän maailmamme foinikialaiset.
Vanha kauppa on suurehko saari, jonka arvellaan olevan jäänne kadonneesta saaresta, Brithoksesta. Vanhan kaupan ja Punaisten vadelien saarten ympärillä on paksu sumuverho, joka estää tehokkaasti tarkemmat tutkimukset.

Pamaltela
Pamaltela
Pamaltela on Gloranthan sisemmän maailman toinen suuri manner, joskin Genertelaa vähäisempi. Ihmisten osuus sen asukkaista on Genertelaa pienempi, vaikka siellä asustaakin monia harvinaisia ihmiskansoja. Pamaltelan eteläisimmät osat ovat polttavan kuumia ja siksi useimmille ihmisille elinkelvottomia. Sen sijaan rannikolla sijaitsee useita suuriakin ihmisten alueita ja kaupunkeja. Myös Pamaltelan keskiset tasangot ovat asuinkelpoisia ja siellä elävät Pamaltelan väestöön kuuluvat mustaihoiset ihmiset, agimorit.
Mantereen itäosa on kääpiöiden hallinnassa, eikä ulkopuolisilla ole sinne menemistä. Lukuisia viidakoita sen sijaan pitävät hallussaan viidakkopeikot ja haltiat, kun taas Pamaltelan suot ovat punahaltioiden maaperää. Muutamissa vuoristoissa asuu vielä lisäksi paljon peikkoja.


Lähteet:
Genertela Kirja
Glorantha - Inroduction to the Hero Wars
Gloranthan kultit
Gloranthan olennot ja salaisuudet
Gloranthan vanhat rodut
Wyrms Footprints

Glorantha on Issaries, Incin tuotemerkki ja Greg Staffordin luomus.
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja