Huomioita dracoliskojen ja teshnoslaisten yhteyksistä
Kirjoittanut Flann Matkaaja Paviksesta

Matkallani Teshnokseen, tulen maahan, opin tuntemaan hiukan paikallisia uskomuksia. Teshnoslaiset uskovat, että ihmisen sisällä palaa tuli. Ilmaus on epäilemättä kuvainnollinen ja viittaa sieluun. Tämä uskomus on kuitenkin heidän tulisen uskontonsa perusta ja itseään henkisesti kehittämällä he kuulemma voivat tulla tietoisemmiksi maailmankaikkeuden perimmäisistä asioista. He uskovat myös, että kuolemassa sama sielu siirtyy seuraavaan ruumiiseen ja jatkaa henkistä kehitystä. He väittävät näin, vaikka minkäänlaisia muistoja edellisestä elämästä ei ihmisellä ole!
Teshnoslaisten uskomukset ovat tosiaan varsin naiiveja, mutta yllättävää kyllä löysin selvän yhteyden heidän sielunkehitysoppinsa ja dracoliskojen dokumentoidun kehityskaavion välillä. Tämä saattaa olla pelkkä yhteensattuma, koska teshnoslaiset eivät tiedä juuri mitään lohikäärmeistä tai dracoliskoista. Esitän kuitenkin seuraavaksi havaitsemani yhtäläisyydet. Toivon, että Kotkanpesän dracoliskospesialisti Garstal Kaljupää voisi tarkistaa vielä oletukseni. Tietoni dracoliskoista eivät ole hyvät ja siksi tukeudun Kaljupään teoksien tietoon.
Alimmalla kehitystasolla olevat teshnoslaiset ovat riisinviljelijöitä, kauppiaita, käsityöläisiä, työmiehiä ja muuta rahvasta. Heidän tehtävänsä on teshnoslaisessa yhteiskunnassa palvella miltei orjina ylempiään ja täyttää perustarpeita. Aivan samalla tavalla dracoliskotiedustelijat toimivat palvelijoina kehittymättömän luontonsa vuoksi.
Toisen henkisen tason saavuttaneet ovat Teshnoksessa pappeja. Koska Teshnosta hallitsevat papit, toisen tason ihmiset muodostavat hallitsijoiden perusrungon. He toimivat myös sotilaina puolustaen maata aseilla ja tulimagialla. Siksi toisen asteen ihmiset vastaavat soturidracoliskoja, jotka ovat myös puolustajia ja tiedustelijadracoliskojen toiminnan koordinoijia.
Kolmannen tason saavuttaneita teshnoslaisia on verrattain vähän. Tapasin heitä ainoastaan yhden, joka oli valtavan ylellisyyden keskellä ja halusi tavata minut, ulkomaalaisen ihmisen. Kokemukseni eivät siksi ole laajat, mutta haastattelemani ihmisten mukaan nämä ihmiset johtavat ja edustavat uskonnollisia ja poliittisia ryhmittymiä. Heitä ei tavallisen kansan joukossa näe. Kolmannen tason ihmiset rinnastuvat selkeästi dracoliskoaatelisiin, jotka ovat myös korkeita johtajia ja varsin harvinaisia.
Zitroiksi kutsutuista neljännen tason ihmisistä olen kuullut vain huhuja. He ovat äärimmäisen korkea-arvoisia ja heillä sanotaan olevan suuria maagisia voimia. Selvästikään zitrat eivät ole kuolemattomia, koska hallitsijakin vaihtuu ajoittain. Päättelin kuulemani perusteella, että Teshnoksen hallitsija kuuluu näihin, samoin Matkondun hallitsija ja kuuluisa pappissotapäällikkö Garusharp. Koska kansa ei osaa itsekään erottaa zitroja ja kolmannen tason ihmisiä toisistaan, minulle se on täysin mahdotonta. En uskalla arvioida, onko zitroja Teshnoksessa kymmeniä vai satoja. Zitrat ovat aivan yhtä salaperäisiä ja mahtavia kuin hallitsijadracoliskot.
Vielä lopuksi minun on mainittava spekulatiivinen viides kehitystaso teshnoslaisten keskuudessa. Heidän palvomansa viisas opettaja nimeltä Chal oli zitra, joka saavutti kuolemattomuuden ja jumaluuden. Hän poistui jo muinoin teshnoslaisten keskuudesta, mutta elää yhä taikuuden ja palvontamenojen kautta. Niitä tosin en päässyt seuraamaan, mutta oletan niiden olevan varsin mahtavia. Chalin saavuttama viides kehitysvaihe kuvastaa hallitsijadracoliskon muuttumista lohikäärmeeksi, jolloin sen kehityskulku katkeaa ja se saavuttaa jumaluutta vastaavan tason.
Teshnoslaisten ja dracoliskojen rinnastaminen tuntuu hyvin karkealta ja epäilyttävältä. Tosiasia on, että dracoliskot ovat kehityksellisesti huimasti teshnoslaisten yläpuolella. Oudoimmatkaan teshnoslaiset eivät ole yhtä outoja kuin dracoliskot, enkä voi uskoa heidän zitrojensa olevan lohikäärmesuvun hallitsijoiden veroisia voimiltaan.
Tutkimukseni herättää kuitenkin uusia kysymyksiä, joihin en osaa vastata. Ovatko teshnoslaiset pohjimmiltaan draconisuutta väärin käsittäneitä ihmisiä? Onko heidän suuri opettajansa Chal ollut Wyrmien ystävien imperiumin lähettiläs, joka on muokannut dracoliskojen oppia ihmisten ymmärrettävään muotoon? Miten Kralorelan lohikäärmekeisarikunnan läheisyys on vaikuttanut teshnoslaisten käsityksiin?
Minun kutsumukseni on tehdä matkaa ja tarjota matkoilla saatua tietoa tarkemmin analysoitavaksi. Jätän jatkopohdinnat kirjaviisaille.Alaviite: Kuka kumma on Flann Matkaaja?
Flann on syntyperältään pavislainen miekkonen, jota veri veti matkaamaan vieraisiin paikkoihin. Syistä tosin liikkuu kaikenlaisia huhuja, aina onnettomasta rakkaudesta vihamiehiin. Flann on Paviksen ja Lhankor Mhyn noviisi, mutta kunnioittaa toki monia muitakin jumalia.
Manirian seutuja Flann on matkannut kotikaupungista lähdettyään ja kolunnut todistettavasti ainakin Kotkanpesän, Nochetin, Meripoliksen ja Joninkylän suuria kirjastoja. Hän ei silti ole mikään kovasti kirjojen parissa viihtyvä tyyppi, kuten kollegat voivat todistaa: Flannilla on tapana lukea kirjoja nopeasti ja joidenkin mielestä jopa epäkunnioittavasti. Myös hänen tapaansa käsitellä tietoa on kritisoitu. Siitä huolimatta hänellä on tukijoita, jotka sponsoroivat häntä.
Flann matkasi itään kuultuaan kiehtovia tarinoita teshnoslaisilta siirtolaisilta Kotkanpesässä ravintolassa nimeltä Jalokivi valtikassa ja herätettyään kiinnostuksen varsin niukkaa itäistä tietoa kohtaan. Hän osaa vain vähän teshnan kieltä, mutta on pärjännyt varsin mukavasti silti saatuaan eräältä ylimykseltä puollon maassa oleskelua varten. Minne Flann on seuraavaksi menossa, sitä eivät ehkä jumalatkaan tiedä. Kralorelan valtakunta houkuttelee, mutta Flann tahtoisi käydä myös lännen ateistien mailla, kuten myös kaukaisessa Pamaltelassa. Tietoa ja uusia ihmeellisyyksiä löytyy monesta ilmansuunnasta.
Flann matkaaja esiintyy myös Kalikoksen The Zin Letters -lehden ensimmäisessä numerossa ja kertoo Teshnoksen paikoista matkakokemustensa perusteella.
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja