Broot

Broiden elämäntavat
Broot ovat kaoottinen laji ja niin inhottava, että lähes kaikki kansat ja rodut vihaavat niitä ja tappavat broon milloin vain se on mahdollista. Broista myös valtaosa on miespuolisia ja vain pieni osa naispuolisia tai kaksineuvoisia. Tämän vuoksi broiden täytyy etsiä eläimiä tai älykkäitä rotuja, joita raiskata. Ne pystyvät lisääntymään muiden lajien kanssa, niin mies- kuin naispuolisten (vaikka epäilemättä myyttisistä syistä naisten raiskaamista suositaan), joskus jopa kasvien ja mineraalienkin. Mitä vaarallisempi otus on, sitä vaikeampi olento on raiskata.
Suurimman tyydytyksen broot saavat eläinten ja älykkäiden olentojen raiskaamisesta, vaikka heillä on huvituksena myös ulostaa kasveille ja tappaa ne inhottavalla lannallaan. Broon raiskaaman uhrin elimistöön kehittyy broonspermasta ns. brootoukka, loinen, joka saa ravintonsa emonsa sisäelimiä syömällä. Se on kivuliasta ja niinpä jotkut brootoukkia kantavat kuolevat jo ennen broon syntymää. Koska broot ovat erittäin hedelmällisiä, lähes jokaisesta raiskauksesta syntyy brootoukka.
Ihmisillä ja muilla roduilla on keinoja abortoida broosikiö ja näin tuhota se. Tällaista taikuutta on esimerkiksi Chalana Arroyn kultilla. Brootoukan kehitysaika on kaksi vuodenaikaa plus 1-8 viikkoa päälle. Naispuolisia broita syntyy 10-15 prosenttia. Noin viisi prosenttia broista taas on kaksineuvoisia.
Syntyessään broo yksinkertaisesti syö hampaillaan tien ulos emonsa vatsasta ja on heti syntymänsä jälkeen toimintakykyinen. Tosin pienen koon ja heikkouden vuoksi broolasten kuolleisuus on suurta. Ihmiset tappavat sen heti nähdessään, eikä sen ole helppo hankkia itselleen ruokaa. Vaikka pikkubroo löytyisi brooheimonkin ja liittyisi siihen, sille ei osoiteta mitään erityishuomiota, vaan aikuiset broot voivat kohdella tällaisia pieniä ja heikkoja julmasti ja tappaa niitä myös. Lapsuuden aikana vaara kuolla on todella suuri, eikä se aikuisenakaan valtavan paljon vähene.
Broiden ovela temppu on käydä raiskaamassa salaa kotieläimiä. Siinä on sitten omistajalle ihmettelemistä, mikä kumman sairaus lehmään on iskenyt, kun se tuntee brootoukan aiheuttamia kipuja. Hyvässä lykyssä kukaan ei älyä asian todellista tolaa ja brootoukilla on kohtuullinen mahdollisuus syntyä.
Suurin osa broista on kaksijalkaisia. Broolaumaa muistuttaa yleensä seudun eläimiä. Niinpä biisonibroita ei löydy juurikaan seuduilta, joilla biisoneita ei ole. Villieläimiä broiden on yleensäkin hankalampi löytää ja saada kiinni. Kotieläimet sen sijaan ovat tottuneet ihmisiin ja ne saattavat olla johonkin rakennukseen tai aitaukseen suljettuja ja sitä kautta helppoja nakkeja broille. Maastossa juoksentelevat lampaat ja vuohet ovat myös erityisen käteviä kohteita, joten ei ole ihme, että broot muistuttavat usein juuri näitä eläimiä. Lisäksi Thedin kultille vuohi on pyhä eläin, mikä on omiaan lisäämään broiden kiinnostusta niitä kohtaan.
Naispuoliset broot ovat käytännön syistä siveitä kuin Dayzatar: Broiden tavaton hedelmällisyys nimittäin koskee yhtä lailla naisia kuin miehiä tai kaksineuvoisiakin. Sen vuoksi mikä tahansa parittelu hedelmällisen yksilön kanssa saattaa naispuolisen broon raskaaksi ja siitä on seurauksena naiselle todennäköisesti kohtalokas broosyntymä.

Broiden kulttuuri
Broiden kulttuuri on alkukantainen ja väkivaltainen ja niinpä brooklaanien sisäiset kamppailut ja murhat ovat arkipäivää. Broot eivät tunne uskollisuutta johtajiaan kohtaan, vaan ainoastaan pelko saa heidän tottelemaan. Heti jos johtaja osoittaa heikkouden merkkejä, hänet varmasti yritetään murhata. Haavoittuneiden ei kannata odottaa minkäänlaista suojelua tai parannusta tovereiltaan, jotka eivät tunne minkäänlaista lojaaliutta.
Silti broiden parista voi erottaa kaksi erilaista kulttuuria: primitiiviset broot ja villit broot. Ensiksi mainitut eivät osaa taikuutta ja aseet ovat todella alkeellisia. Villit broot sen sijaan tuntevat jumalia ja henkiä ja osaavat järjestäytyä heimoihin. Dorastorissa on sitten vielä kolmas ja suorastaan epätavallinen kulttuurin taso eli Ralzakarkin brooheimot. He osaavat rakentaa alkeellisia rakennuksia, ylläpitää jopa jonkinlaisia lakisäädöksiä ja harjoittaa organisoitua sodankäyntiä. Broostandardeilla se on jo todella sivistynyttä. Ralzakarkin henkilökohtaiset palvelijat ja soturit ovat vielä tätäkin korkeammalla tasolla ja broiksi äärimmäisen kurinalaisia ja sivistyneitä. Osa heistä jopa kastroi itsensä pitääkseen himonsa kurissa.
Enemmistö broista on primitiivisiä broita, jotka ovat eläneet koko elämänsä vainottuina villieläinten tavoin ja ilman kenenkään oppineemman broon sivistystä. Se onkin ihmisten onni, sillä villit broot ovat paljon vaarallisempia taikuuden, parempien aseiden ja alkeellisen heimo-organisaation vuoksi. Ralzakarkin joukot taas ovat todellinen painajainen ihmisille, broiden villi raivo ja raiskaushimo yhdistettynä jonkinlaiseen kuriin ja sotilastaktiikoihin.

Broiden asuinpaikat
Dorastor on yksi broiden tärkeimmistä asuinpaikoista. Se on kaaoksen tahraama maa, jota hallitsee brookeisari Ralzakark, kuolematon puolijumala. Lohikäärmesolassa broita asustaa erityisesti Käärmepiipun syvänteessä, joka on tunnettu kaoottisuudestaan. Autiomaa on broille suotuisa asuinpaikka karuutensa vuoksi. Siellä Tunnelikukkulat, Paholaisen suo ja Krjalkin neva ovat broiden suosimia paikkoja.
Pamaltelassa broita liikkuu eniten Narganin autiomaassa. Siellä tavattavat broot ovat tavallista kaoottisempia, joskin niiden määrä on suhteellisesti ottaen vähäisempi.
Broot asustavat soilla, vuorilla, autiomaissa ja yleensäkin sellaisissa paikoissa, joista muut rodut eivät suuremmin välitä ja joissa broot saavat olla suhteellisen rauhassa. Asuinalueiltaan käsin broot tekevät hävitysretkiä asutuille seuduille tai paimentolaisten leireihin.
Dorastorin kaltaiset kaaoksen pesäpaikat pystyvät elättämään suuriakin broopopulaatioita, mutta niilläkin on rajansa. Broot joutuvat kamppailemaan keskenään ravinnosta ja tällöin heikot jäävät jalkoihin. Joskus ravinnonpuute saattaa johtua ns. kaaostulvaan eli broot yksinkertaisesti vyöryvät Dorastorin lähiseuduille tappaen, raiskaten ja tuhoten. Kaaoksen pesäpaikoissakaan ne eivät ole turvassa kaaoksenvastaisten puhdistusretkikuntien hyökkäyksiltä ja kaoottisilla mailla on omat vaaransa.

Broiden historia
Muinoin broot olivat vain yksipetoihmistyyppinen rotu muiden joukossa, jonka olivat ilmeisesti luoneet Ragnaglar ja Thed. Silloin broot eivät vielä olleet kaaoksen tahraamia, eivätkä sen pahempia kuin peikot tai muut väkivaltaiset otukset. Ragnaglar otti Malian rakastajattarekseen ja sitä kautta broot saivat immuuniuden sairauksille ja ryhtyivät levittämään niitä innokkaasti; useimmat broot kantavat sairautta.
Lopulta Epäpyhä kolmikko toi paholaisen maailmaan ja broot alistettiin palvelemaan häntä saaden pysyvän kaaostahran. Paholaisen orjina broot edistivät aikoinaan tuhoa ja väkivaltaa ja sitä he edustavat yhä vieläkin. Ragnaglar otti Thedin väkisin ja raiskaamalla omia uhrejaan broot tavallaan toistavat tätä myyttistä tapahtumaa ja vahvistavat heimoaan sitä kautta.
Paholaisen tappiosta huolimatta broot ovat johtava kaaosrotu, vaikka he ovatkin hajaantuneet ympäri maailmaa, eikä heillä ole yhtenäistä johtajaa. Dorastorin brookeisari Ralzakark on toki olemassa, mutta hänenkin valtansa loppuu Dorastorin rajoilla, eivätkä Dorastorissakaan kaikki broot tunnusta Ralzakarkia herrakseen.

Broiden uskonto
Miespuoliset villit broot palvovat usein Thediä, esiäitiään. Thedin kautta broot saavat kammottavaa kaaostaikuutta ja hänen kulttinsa henkitietämyksen kautta brooshamaanit voivat hyödyntää myös henkimaailman olentoja. Esi-isien tai paikallisten kaaosdemonien palvonta on myös suosittua, kuten myös Malian kultti. Muista miespuolisten broiden keskuudessa suosittuja kultteja ovat Pocharngo, Krarsht ja Thanatar.
Naispuoliset broot kääntyvät mielellään Malian puoleen, joka tarjoaa heille sairauksien voimaa, eikä raiskausta, kuten Thed. Naispuoliset broot voivat liittyä muihinkin edellä lueteltuihin kultteihin ja esimerkiksi Thanatarin kultti on heille kelvollinen vaihtoehto, jos he ovat nokkelia ja vallanhimoisia.
Ralzakarkin broot ovat aivan oma lukunsa broiden keskuudessa uskonnollisestikin. Osa Ralzakarkin broista nimittäin kuuluu Humaktin ja Chalana Arroyn kaltaisiin normaalisti ei-kaoottisiin kultteihin. He harjoittavat myös Nysalorin valaistumista. Ralzakarkilla on palveluksessaan kidutuksenjumala Ikadzia palvovia broita ja pieni osa on kääntynyt lunarilaiseen Seitsemän äidin kulttiinkin. Lunarin oppi tarjoaakin broille mahdollisuuden saavuttaa varsin korkean sivistyksen.

Lisää tietoa broista
Gloranthan vanhat rodut -kirjassa kerrotaan broista lyhyehkösti. Broiden numerotiedot puolestaan löytyvät RuneQuestin suomenkielisen peruspakkauksen Pelinjohtajan kirjasta tai englanninkielisestä RuneQuest Deluxesta. River of Cradles sisältää Gloranthan vanhoja rotuja kattavamman yleiskatsauksen broiden kulttuurista, tavoista ja historiasta. Myös Tradetalkin numerossa yksi on broita kuvaava artikkeli.
Lords of Terror puolestaan kuvaa useita broiden suosimia kultteja (esim. Thed ja Malia) ja tarjoaa kattavat sairaussäännöt. Book of Drastic Resolutionin kaaosnumerossa laajennetaan hieman sairaussääntöjä, annetaan eri eläimistä syntyneille broille numerotietoja ja esitellään taulukot broiden kulteista.

Lähteet: Gloranthan vanhat rodut, River of Cradles, Dorastor: Land of Doom, Lords of Terror. Book of Drastic Resolution: Chaos.

Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja