Sligo-joen kultti

Kuvaus
Sligo-joen kultti on tämän liskolaisjoukon palvoma kultti. Monet muutkin joen varrella asuvat liskolaiset palvovat sitä. Kultti on kohtalaisen sotainen, mutta tarjoaa myös puitteet rauhassa elämiselle. Jos seikkailu tapahtuu Kehtojoella, tämän kultin voi korvata Zola Felin kultilla. Kultin riimut ovat Vesi ja Liike. Sligo-joella ei ole erityistä pyhäpäivää, mutta Jumalpäivinä pidetään palvontatilaisuus ja Pyhää aikaa juhlitaan myös.
Pyhätöt opettavat loitsua Kellu.

Noviisijäsenyys
Jokainen kultin palvojien keskuudessa syntyneen liskolaisen täytyy uhrata ainoastaan yksi MHT-piste liittyäkseen kulttiin. Edellytykset noviisiksi haluavalle ulkopuoliselle ovat tavalliset.
Kyvyt: Laadi, Uinti, Veneily, jokin veteen liittyvä ammatti.
Henkitaikuus: Jokisilmät, Koordinointi, Liikkuvuus, Liima, Parannus, Salamanuoli, Sammutus, Terävyys.

Vesilordit (riimulordit)
Vesilordiksi pyrkivä kokelas ei saa olla shamaani, pappi tai velho ja hänen on täytynyt olla noviisina vähintään viiden vuoden ajan. Hänellä täytyy olla vähintään 75% pääasehyökkäyksessä, verkkohyökkäyksessä ja jossakin torjunnassa. Vesilordin täytyy käyttää 90% ajastaan kultin johtamiseen, noviisien kouluttamiseen, ym. Vastineeksi kultti elättää heidät. Vesilordi voi uhrata MHT:a saadakseen uusiutuvaa riimutaikuutta.

Papit
Papiksi pyrkivä kokelas ei saa olla shamaani, pappi tai velho ja hänen on täytynyt olla noviisina vähintään viiden vuoden ajan. Uinnin, Veneilyn, pääasehyökkäyksen, verkkohyökkäyksen ja Seremonian täytyy olla ainakin 50% ja hänen täytyy onnistua pyhyyskokeessa (MHT X 3). Papin täytyy käyttää 90% ajastaan kultin tehtäviin, josta vastineeksi kultti elättää hänet. Papit saavat uusiutuvaa riimutaikuutta. Liittolaishengen pappi voi saada normaalilla menettelyllä ja se sidotaan yleensä johonkin luuesineeseen.
Yleinen riimutaikuus: Hengitä ilmaa/vettä, Kutsu naiad, Kutsu undiini, Kysymys, Käske kulttihenkeä, Loitsun opetus, Löydä vesi, Palvo Sligo-jokea, Pyhitys, Sidontalumous.
Erityinen riimutaikuus: Kellu.