Tradetalk # 13

Sisältö: Tradetalk-lehti
Sivumäärä: 48
Kirjoittajat: Shannon Appelcline, Oliver D. Bernuetz, Simon Bray, James Fruzetta, Peter Metcalfe, Pete Nash, Sandy Petersen, Jamie Revell, Bo Rosén, Philippe Sigaud, Nils Weinander
Julkaisija: RuneQuest Gesellschaft
Julkaisuvuosi: 2004

Kuvaus
Tradetalk-lehden 13. numero on ensimmäinen Outside Genertela -numero, joka siten keskittyy Genertelan ulkopuolisiin saariin. Lehden kannessa on kuvattuina joukko Trowjangin julmia amatsoneja. Kansipaperi on myös aikaisempaa paksumpaa. Pääkirjoituksessa on tavalliseen tapaan Glorantha-uutisia ja niihin lukeutuu myös maininta The Zin Lettersin ykkösnumerosta.
Ensimmäinen varsinainen lehden aihe ovat Peter Metcalfen kuvaamat vadelit, kolmi-ihonväriset korruptoituneet malkionit. Heidän kulttuuristaan, kielestään, hallinnostaan, tavoistaan, sotataktiikoistaan, taikuudestaan ja monesta muusta asiasta annetaan tietoa. Mukana on tietoa myös vadelien historiasta, heille tärkeistä paikoista ja järjestöistä. Mukana on myös HeroQuestin avainsanat vadeleille.
Trowjangista lehdessä on Simon Brayn kirjoittama aukeaman mittainen HeroQuestista tuttu kotimaa-tyyppinen kuvaus, jossa kerrotaan suppeasti Trowjangin amatsonien historiasta, ammateista, tavoista ja uskonnosta. Samaan aiheeseen liittyy myös Sandy Petersenin kirjoittama teshnoslainen asiakirja, joka koskee amatsoneja.
Jrustelaa (tai Jruztelaa, kuten uzit sanovat) lehdessä kuvataan peikkonäkökulmasta, kirjoittajana uzmestari James Fruzetta. Jruztelan peikoista annetaan lyhyesti kuvausta ja tietoa historiasta, paikoista, tärkeistä henkilöistä ja palvotuista hengistä. Myös joitakin Jruztelan peikkojen salaisuuksia ja myyttejä paljastetaan. Tekstissä on kaksi uutta HeroQuest-ammattikuvausta Jruztelan peikoille. Sivun mittainen artikkeli kertoo peikkojen mustista kaleereista. Varsinaisen kuvauksen jälkeen seuraa viiden sivun mittainen HeroQuest-skenaario, joka koskettaa Jruztelan uzeja.
Loralista tarjolla on Jamie Revellin kirjoittama lyhyt kuvaus kyseisestä paikasta, hirviösaaresta, josta annetaan myös yksityiskohtaisempi kartta kuin Missing Lands -kirjassa. Historiaa ja paikkoja kuvataan lyhyesti, mutta suurimman osan tämän artikkelin tilasta vievät Loralin olentojen kuvaukset. Mukana on niin nelikätisiä gorilloja, lentävä kilpikonna kuin Vihreä Pyrohydra.
Slarkeista lehdessä on lyhyt Sandy Petersenin artikkeli, joka on ilmestynyt Glorantha Digestissä joskus aikaisemmin. Artikkelissa annetaan slarkeista yleistä tietoa ja muutama huomio heidän hallinnostaan. Huomionarvoista on, että artikkelissa annetaan pari uutta RQ-loitsua, joita slarkit käyttävät.
Nils Weinanderin kotimaa-artikkeli Korolan saarista on aukeaman pituinen. Siinä kuvataan lyhyesti tärkeimmät saaret, joista on mukana myös kartta, ja tarjotaan tietoja asukkaiden alkuperästä, ammateista ja uskonnosta. Korolan saarista on myös lyhyehkö Mitä isäni minulle kertoi -tyyppinen artikkeli. Vielä yhtenä merellisenä pätkänä on neljä kertomusta siitä, miksi meret ovat suolaisia.
Lehden lopussa on Cthulthu-artikkeli The Burrowers Beneath, mutta se ei tietenkään liity Gloranthaan.

Oma arvioni
Tradetalkin numero 13 on minusta eräs parhaista Tradetalkin numeroista, sillä se sisältää artikkeleita monista alueista, joista tietoa on ollut aikaisemmin varsin suppeasti. Gloranthan saarista on ollut valtavan vähän materiaalia verrattuna Genertelan alueisiin, joten esimerkiksi Missing Lands -kirjaan yhdistettynä Tradetalkin numeron 13 anti voisi hyvin auttaa vaikkapa kampanjan peluuttamisessa saarilla tai vadelien keskuudessa.
Vadeliartikkelissa oli paljon mielenkiintoista tietoa ja aikaisemmat varsin niukat maininnat selkeytyivät kiinnostavalla tavalla, mutta artikkelia leimasi hiukan häiritsevästi sellainen sävy kuin se olisi kirjoitettu vadelien vihollisten näkökulmasta. Esimerkiksi alkukuvauksessa vadelien sanotaan suoraan muitta mutkitta olevan paha kansa. Siitä huolimatta artikkeli tarjoaa oikein hyvää ja käyttökelpoista tietoa ja etenkin eräät vadelien salaisuudet kiehtoivat minua.
Trowjangin ja Korolan saarten osuudet ovat varsin suppeita vadelien kuvaukseen verrattuna. Epäilemättä niistä silti saa ideoita kampanjan peluuttamiseen ja ainahan voi itse täydentää tietoa omilla ideoillaan.
Jruztela-jutut olivat kiehtovia siinä mielessä, että näkökulma oli vahvasti sidottu peikkoihin. Loralin kuvaus taas keskittyi sitä asuttavien hirviöiden ympärille ja ne ovatkin mielikuvituksellisia, vaikka itse saaresta olisi voinut olla enemmänkin tietoa.
Kokonaisuutena Tradetalkin numero 13 on ehdottomasti hankkimisen arvoinen, jos haluaa saada tietoa Gloranthan saarista tai vadeleista. Toisaalta mikäli nämä aiheet eivät kiinnosta, lehdellä ei ole hirveästi annettavaa, koska se keskittyy vahvasti juuri noihin aiheisiin.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja