RuneQuestin yleiset velholoitsut

Animate (Substance) = Animoi (aine)
Apprentice Bonding = Oppilaan kiinnitys (myös Oppilaan sitominen)
Armoring Enchantment = Panssarointilumous
Binding Enchantment = Sidontalumous
Boost Damage = Vahingon lisäys
Cast Back = Takaisinheitto
Create Basilisk = Luo basiliski
Create Familiar = Luo lemmikki
Create Redcap = Luo punahattu
Create Vampire = Luo vampyyri
Diminish (Characteristic) = Vähennä (ominaisuus)
Dominate (Species) = Hallitse (lajia)
Drain = Uuvutus
Enchant (Metal) = Lumoa (metalli)
Enhance (Characteristic) = Lisää (ominaisuus)
Fly = Lento
Form/Set (Substance) = Muodonasetus (aine)
Glow = Hehku
Haste = Kiire
Hinder = Hidasta
Holdfast = Tartunta
Homing Circle = Paluupaikka
Immortality = Kuolemattomuus
Magic Point Matrix Enchantment = Taikapistematriisilumous
Mystic Vision = Mystinen näkö
Neutralize Magic = Taikuuden neutralointi
Palsy = Halvaus
Phantom (Sense) = Illuusio (aisti)
Project (Sense) = (Aistin) projektio
Protective Circle = Suojapiiri
Regenerate = Regeneroituminen
Resist Damage = Suoja vahingolta (myös Vahingon kestäminen)
Resist Spell = Suoja loitsuilta
Resist Spirit = Suoja hengiltä
Sense (Substance) = Tunne (aine)
Shapechange (Species) to (Species) = Muodonmuutos (lajista) (lajiin)
Skin of Life = Elämän nahka
Smother = Tukehduttaminen
Spell Matrix Enchantment = Loitsumatriisilumous
Stupefaction = Vähämielisyys
Strengthening Enchantment = Vahvistuslumous
Summon (Species) = Kutsu (lajia)
Tap (Characteristic) = Ime (ominaisuus)
Telepathy = Telepatia
Teleport = Teleportaatio
Treat Wounds = Hoida vammoja
Venom = Myrkky
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja