Gloranthan historia

The Age of Terror = kauhun aika
The Battle of Oenriko Rock = Oenrikon kallion taistelu
The Battle of Tanian's Victory = Tanianin voiton taistelu
The Closing (of the Oceans) = (Merten) Sulku
The Cosmic Compromise = kosminen kompromissi
The Dark Empire = Synkkä imperiumi
The Dawn Age = sarastuksen aika (myös aamunkoiton aika)
The Dragonkill War = louhensurmasota
The Empire of the Sea and Lands = Meren ja maiden imperiumi
The Empire of the Wyrms Friends (the EWF) = Wyrmien ystävien imperiumi (WYI)
The Free Men of the Sea = Merten vapaat miehet
The Gift Carriers of the Sending Gods = Lähettävien jumalten lahjankantajat
The God Learners = jumaltietäjät
The Goddess Switch = jumalatarvaihto
The Gods Age = jumalaika
The Gods' War = jumalten sota (myös jumalsota)
The Golden Age = kulta-aika
The Great Compromise = suuri kompromissi
The Greater Darkness = suuri pimeys
The Hero Wars = sankarien sodat
The High Council of (the Land of) Genertela = Genertelan (maan) korkea neuvosto
The I Fought We Won battle = minä taistelin me voitimme -taistelu
The Lesser Darkness = vähäpimeys
The Middle Sea Empire = Keskimeren imperiumi
The Old Day Traditionalists = Vanhain päiväin traditionalistit
The Opening = Avautuminen
The Second Council = Toinen neuvosto
The Spike = Piikki
The Storm Age = myrskyaika
The Stygian Alliance = Styygialainen liitto
The Sunstop = auringonseisaus
The Syndics Ban = Liikenteen muuri
The True Golden Horde = Totinen kultainen lauma
The Unholy Trio = Epäpyhä kolmikko
The World Council of Friends = Ystävien maailmanneuvosto
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja