Sulku

Yleiskatsaus
Toisen ajan lopussa Zzabur Velho saattoi loppuun suuren loitsun. Jotkut sanovat, että loitsu oli poistava Brithoksen maan maallisesta ulottuvuudesta, jotkut sanovat, että se suunniteltiin puhdistamaan meret, jotkut sanovat, että se suunniteltiin pyyhkäisemään jrustelalaiset pois. Joka tapauksessa sillä oli kaksi pääasiallista vaikutusta: se verhosi Brithoksen meren sumuun poistaen saaren tästä ulottuvuudesta ja se puhdisti meret laivoista. Loitsun laukaisema voimakas aalto pyyhkäisi merien ylitse pakottaen laivat rannalle tai tuhoten ne, jotka jäivät merelle, kunnes veden pinnalla ei ollut ainoatakaan laivaa. Vaikutus ulottui jopa waertageihin, Brithoksen liittolaisiin ja mestarimerenkulkijoihin, eräät heidän lohikäärmelaivoistaan haaksirikkoutuivat syrjäisille rannikoille, kun taas pääosa valmisti valtavia lauttoja ja purjehti Tuomiovirtoja pitkin Helvettiin. Tämä tilanne pysyi yllä vuosisatoja eristäen kaukaiset paikat, erottaen saaret ja mantereet ja muuttaen valtameret pelottaviksi paikoiksi, joita useimmat rannikon ihmiset välttivät.
Kukaan ei tiedä, kuinka moni ihminen yritti murtaa Sulun, sillä kaikki yrittäneet katosivat. Faarao ui rantaan, muttei koskaan kertonut, kuinka onnistui urotyössä. Lopulta Dormaliksi kutsuttu sankarimatkaaja lähti purjehtimaan Pyhästä maasta muinaisten piirustusten mukaan rakennetulla laivueella. Hän uhmasi meriä ja kohtasi kauhuja kukistaen toiset, solmien sopimuksia toisten kanssa ja ajaen muutamat mereltä ikuisiksi ajoiksi. Dormal purjehti moniin paikkoihin matkoillaan opettaen muille salaisuuksiaan, kunnes hän lopulta purjehti Alkuvaltamereen ja pois maailmasta saavuttaen sankaruuden. Nykyään ne, jotka noudattavat Dormalin oppia, voivat käyttää erityistä taikuutta kumotakseen Sulun vaikutukset ja kyetäkseen matkustamaan taas merillä.
Kun Dormal neuvotteli kauhujen kanssa, hän teki muutamia myönnytyksiä. Yksi näistä oli turvallisen paikan perustaminen, jossa kauhut voisivat elää turvallisesti Dormalin seuraajien häiritsemättä. Siellä, saariryhmän ympärillä, kuka tahansa alueelle saapuva merimies joutuu aina Sulun vaikutuksen alaiseksi, eikä kykene purjehtimaan merillä turvallisesti.
Nyt sukupolvea myöhemmin monet ihmiset purjehtivat merillä. Vadelit hallitsevat Pamaltelaan johtavia merireittejä, kralorit ovat sulkeneet maansa ja käyvät joskus kauppaa ulkopuolisten kanssa, vanhat rodut purjehtivat Jrustelasta, Susipiraatit ryöstelevät rannikkokaupunkeja, Pyhän maan peikot purjehtivat Eebenpuulaivastolla ja Itäisten saarten asukkaat ja Vormainin merirosvot häiritsevät jatkuvasti toisiaan. Kuitenkin kaikki he voivat tehdä tämän vain Dormalin välityksellä.

Sulun vaikutukset
Laiva, joka purjehtii ilman Dormalin loitsun apua, joutuu Sulun vaikutuksen alaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että laiva pakotetaan pois meriltä. Usein tapahtuu vain niin, että voimakas tuulahdus tai merivirta työntää laivan takaisin rannalle. Kuitenkin jos laiva jatkaa matkaansa, siihen vaikuttaa yksi tai useampi kauhu.
RuneQuestin termeillä Dormal tarjoaa Avaa meri -loitsun, joka on velhorituaaliseremonialoitsu. Tämän onnistunut heittäminen antaa laivan purjehtia merillä maankamaralta toiselle, eikä Sulku vaikuta siihen. Se on sulautunut Dormalin kulttiin, vadelit varastivat sen, malkionilahkot saivat sen ja se on saatavilla siunauksena Pyhältä Dormalilta. Pelautin niin, että Avaa meri -loitsun vaikutus pysyy, kunnes saavutetaan maankamara tai turvallinen satama, jolloin turvalliset satamat ovat Sulun vaikutusten ulkopuolella. Jos loitsu epäonnistuu, Sulun vähäinen muoto vaikuttaa laivaan (tönäisy takaisin rannalle, monia huonoja enteitä, jne.) ja kompuroitaessa yksi kauhuista vaikuttaa laivaan.

Avaa meri -siunaus (maksaa 4 MHT, 1 MHT heitettäessä)
Pyhä Dormal antaa tämän niille, jotka hyväksyvät hänet suojeluspyhimyksekseen. Näitä ovat merimiehet ja heidän täytyy noudattaa Dormalin oppia. Manattaessa tämä toimii samalla tavalla kuin jos Avaa meri -loitsu olisi heitetty onnistuneesti. Se ei voi epäonnistua ja sitä käytetään usein, kun Avaa meri -loitsu on epäonnistunut tai kun kauhut hyökkäävät laivan kimppuun. Tällaisessa tapauksessa kauhut toimivat samalla tavalla kuin jos Avaa meri -loitsu olisi onnistunut. Tämä siunaus ei vaikuta niihin kauhuihin, jotka kutsutaan Magastan kirouksen avulla tai jotka ovat läsnä muiden syiden kuin Sulun vuoksi.

Magastan kirous
Magasta, Merien herrana, suostui auttamaan Zzaburia ja käytti voimiaan kostaakseen niille, jotka purjehtivat valtamerillä. Magastan jälkeläiset ja palvelijat muodostavat suurimman osan kauhuista. Joskus Magasta kiroaa vihollisensa, usein tämä tapahtuu sankarimatkalla, toisinaan syntymän tai jonkin muun epätavallisen tapauksen seurauksena. Joskus kirous muodostaa Sulun ja täysi Sulku vaikuttaa aina kirottuun henkilöön huolimatta siitä, onnistuiko Avaa meri -loitsun heittäminen vai ei. Yleensä nämä kirotut merimiehet kohtaavat aina saman kauhun kullakin merimatkallaan. Aivan ilmeisesti tällaiset ihmiset eivät ole toivottavia kumppaneita merimatkoille ja heitä kohdellaan hylkiöinä. Siinä tapauksessa, että heidän erityinen kauhunsa tuhoutuu, kirous saattaa voimistua tai sitten ei, joskus kohdataan sen sijaan suurempi kauhu.

Kauhut
Laivoihin, joihin Sulku vaikuttaa, eivät vaikuta epämääräiset, määrittelemättömät voimat, vaan niihin vaikuttavat fyysiset ja maagiset kokonaisuudet, jotka tunnetaan yhteisesti kauhuina.
Ne laivat, jotka uskaltautuvat valtamerille ilman Dormalin suojaa, pakotetaan yleensä takaisin rannalle, mahdollisesti myrskyn, merituulen tai voimakkaan merivirran vuoksi. Joskus huonot enteet tai jopa valtamerien asukkaat varoittavat laivoja.
Jos laiva jatkaa matkaansa tai jos Avaa meri -loitsu kompuroidaan tai jos laivassa on kirottu henkilö, kauhut vaikuttavat siihen. Kirotut vetävät tavallisesti puoleensa samaa kauhua kullakin matkalla, muutoin kauhu heitetään satunnaisesti tai PJ valitsee sen. Jos kauhu kukistetaan, ilmestyy toinen ja vielä toinen, kunnes matka päättyy tai laiva tuhoutuu. Nämä kauhut ovat asteittain vaarallisempia, kunnes ne ovat sellaisia, joita kuolevaiset eivät voi kukistaa. Sankarit ja sankarimatkaajat saattavat hyvinkin kyetä välttämään Sulkua kukistamalla kunkin kauhun, mutta he kohtaavat pian henkiä, kuten Hyökyaallon, Murskaajan, aitoja merilohikäärmeitä tai kenties itse Wachazan.
Kauhut voi luokitella karkeasti ottaen luonnollisiksi ilmiöiksi, hirviöiksi, älykkäiksi vihollisiksi, hengiksi ja puolijumaliksi.

Luonnolliset ilmiöt
Näihin kuuluu valtamerimyrskyjä, puhureita, merivirtoja, tyveniä, vesipyörteitä, vesipatsaita, riuttoja, vedenalaisia kareja, matalikkoja ja muita luonnollisia vaaroja. Vaikka nämä ovat luonnollisia, niissä saattaa olla myös yliluonnollinen osa ja niiden kanssa voi ehkä neuvotella. Joten valtamerimyrskyn keskellä on henki, jonka saattaa voida lepyttää, sitä voi uhata, sen kanssa voi neuvotella tai sankarimatkaajat voivat panna sen menemään pois.
Yleisesti ottaen nämä vaikuttavat yhtäkkiä laivaan ja tuhoavat sen. Myrskyt ovat uskomattoman väkivaltaisia, karit yrittävät viiltää laivan kahtia, vesipyörteet yrittävät kiskoa laivan aaltojen alle, vesipatsaat viskaavat sen ilmaan. Tyveneen joutuneet laivat jäävät paikoilleen, kunnes sen miehistö kuolee nälkään tai janoon, "vettä, vettä kaikkialla, eikä tippaakaan juotavaa".
Useimmat näistä luonnollisista ilmiöistä polveutuvat vedenjumalista tai myrskynjumalista, joten myrskyt polveutuvat Yggistä, Orlanthista tai kenestä tahansa, vesipatsaat polveutuvat Brastaloksesta ja Magastasta, vesipyörteet Magastasta, tyvenet Brastaloksesta tai Tyynestä ilmasta ja riutat tai karit useista uponneista maajumalattarista. Ovela sankarimatkaaja käy läpi matkoja ystävystyäkseen näistä kunkin kanssa ennen kuin hän yrittää mitään vakavaa valtamerenylitystä.

Hirviöt
Nämä ovat yleensä suuria, rumia ja vaarallisia. Ne ovat tyypillisiä merihirviöitä ja niihin kuuluu merikäärmeitä, jättiläishaita, tursaita, kalmareita, valaita, merilohikäärmeitä, dinosauruksia ja jopa jättiläiskaloja. Ne hyökkäävät yleensä yksin, mutta saattavat hyökätä tarvittaessa parvissa. Normaalisti ne hyökkäävät tuhotakseen ensiksi laivan ja sitten ahmiakseen merimiehet. Pahasti haavoittamalla ne voi ajaa pois, mutta ne saattavat hyvinkin tulla myöhemmin takaisin kostaakseen. Jos hirviöitä ajetaan pois tarpeeksi, ilmestyy suurempia, kunnes laiva kohtaa sellaisia hirviöitä, kuten Strangers in Prax -lisäosassa tai jopa aidon merilohikäärmeen, jonka pitäisi taata sen tuho.

Älykkäät viholliset
Valtamerissä ei ole valtavan paljon älykkäitä vihollisia, joten tämä kohtaaminen vaikuttaa rajoittuneelta. Kuitenkin ripauksella mielikuvitusta siitä voi tulla hyvin haastava ja vaihteleva.
Älykkäisiin valtameren vipeltäjiin kuuluvat triolinit, meripeikot, merihaltiat, valtamerinymfit ja merinoidat. He hyökkäävät usein taikuuden ja liittolaisten avustuksella käyttäen toisinaan Magastan olentoja taustavarmistuksena.
Merirosvoihin kuuluvat punaiset vadelit, susipiraatit, vormainilaiset, Itäisten saarten asukkaat, peikkojen Mustat kaleerit ja satunnainen kraloridzonkki. Jos PJ on erityisen katala, hän voi heitellä koreasti ympäriinsä waertagikonnia, sellaiset kohtaamiset päättyvät huonosti, sillä waertagit haluavat pysyä piilossa. Merirosvot matkustavat tavallisesti suurena joukkona ja hyökkäävät mereltä kaapaten haltuunsa laivan ja miehistön. Usein he varmistavat perääntymisensä taikuudella, Vormainin merirosvot Wachazan Vesikävelijöillä, vadelit salaisella velhoudella, susipiraatit lentämällä Yggin tuulissa tai Tuulikävelyllä käyttäen Gagarthin voimia ja kralorit käyttävät velhoutta ja jopa lohikäärmetaikuutta.
Toiset kohtaamiset saattavat olla kummallisempia - ryhmä Indlas Somerin surffaajia, vettä pitkin käveleviä zombeja, uponneiden laivojen nousuja, joiden on miehistönä niiden merimiesten ruumiita, jopa zombisurffaajat saavat aikaan huvittavia kohtaamisia. Animoidun kuolleen tappama ja veteen raahaama merimies animoituu Sulun suojelijaksi. Zombien upottamat laivat päästetään menemään ja niiden miehistöt purjehtivat meriä ikuisesti. Harvinaisempiin kohtaamisiin kuuluvat ihmishait, delfiini- ja valashsunchenit, metsästäjät, älykkäät hirviöt ja jopa reitiltään eksyneet satunnaiset tuulen lasten ryhmät.

Henget
Nämä ovat vähäisiä merihenkiä, eivät tarpeeksi mahtavia kunnolliseen palvontaan, mutta tarpeeksi mahtavia ollakseen pelottavia. Näihin kuuluvat Valkoinen Nainen, joka suutelee merimiehiä heidän nukkuessaan ja tartuttaa heihin kuolemaan johtavan sairauden, joka vähentää heidän VMA:nsa ja R-R:nsa jatkuvan veren oksentamisen avulla; Meren Vanha Mies, joka saa miehistönjäsenet kääntymään toisiaan vastaan ja tappamaan tovereitaan; seireenit, jotka viekoittelevat laivoja karikkoisiin hautoihin; sumuhenget, jotka peittävät väylän ja työntävät laivat riutoille; Vanhan Miehen Pitkät Sormet, jotka vääntävät lautoja irti ja upottavat laivoja; Musta Nainen, joka saastuttaa juomaveden ja tartuttaa varastoituun ruokaan hometta ja mätää; Tyvenen Valtiatar, joka vie tuulet laivojen purjeista; Ruorivaras, joka riivaa perämiehet ja ohjaa laivat riutoille tai kareille; Aironrikkoja, joka hyökkää kaleereita vastaan; Vanhan Miehen Sormenkynnet, jotka kiipeävät köysistöön ja repivät purjeet.
(Jrustelalaiset ajattelivat, että Meren Vanha Mies, Vanhan Miehen Pitkät Sormet ja Vanhan Miehen Sormenkynnet olivat samoja, mutta he eivät kyenneet koskaan todistamaan sitä.)

Puolijumalat
Kompromissi kieltää Suurempia jumalia toimimasta maailmassa, mutta tämä ei vaikuta pienempiin jumaliin, jotka suorastaan rakastavat siihen sotkeutumista, kun voivat. Nämä puolijumalat näyttäytyvät sankarimatkoilla oleville laivoille tai niille laivoille, jotka ovat ajaneet pois pienet kauhut tai kenties laivoille, joissa on sankareita tai tiettyjä kirottuja. Yleisesti kohdattuihin puolijumaliin kuuluvat Hyökyaalto, Rosvo, joka ilmestyy merinoitana, jolla on Kuoleman musta verkko, Wachaza, jolla on Kilpikonnakilpensä ja Norsunluuatraimensa, Glubaw Hukuttaja, kalojen isä Golod, Synkhai, Vesipatsas, triolinien esi-isät - suunnattoman mahtavat tritonit, valtamerivirtojen jumalat ja jopa merenpinnan jumalat. Erinomaisen selostuksen siitä, mitä Sulun aikana voi tapahtua, voit lukea King of Sartarin Strange Fragmentista. Vaikka se kuvaakin Harmastin valtamerien ylitystä Valontuojan matkalla, monet kohtaamiset pätevät Sulkuun.

Yhteenveto
Sulku on ainutlaatuinen tapahtuma, joka teki suurta tuhoa Gloranthassa vuosisatojen ajan. Dormalin matkan myötä sen vaikutukset heikkenivät ja enimmäkseen poistuivat. Sulku ei vaikuta useimpiin ihmisiin. Ne, joihin se vaikuttaa, pakenevat yleensä havaittuaan varoituksia tai huonoja enteitä, jotka käskevät heitä kääntymään takaisin. Sulkua ei pitäisi koskaan käyttää tekosyynä hyökätä PH:jen kimppuun tai tuoda esiin pahoja olentoja. PJ:n pitäisi hillitä itsensä käyttäessään Sulkua. Kuitenkin on sanomattakin selvää, että jos PH:t ovat liian tyhmiä uhmatakseen kohtaloa, ei ole mitenkään pahaksi osoittaa heille, kuinka merkityksettömiä he ovat - iske heitä Synkhailla tai waertagien lohikäärmelaivalla ja ota heiltä luulot pois!


Teksti copyright © Simon E. Phipp.
Käännös copyright © Matti Järvinen.
In English En français


Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja